Skip to content

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU 2020 (VIDEO)

Tradiční akce Vítání ptačího zpěvu se konala ve Slapech již posedmé. Tentokrát bez obecenstva z důvodu protikoronavirových opatření. Proto jsme připravili video z akce, abyste se mohli zúčastnit aspoň zprostředkovaně.