Skip to content

MONITORING SKŘIVANA LESNÍHO (Lullula arborea)

Monitoring skřivana lesního proběhl v březnu a dubnu 2019. Jako zájmové území jsme si zvolili oblast zhruba ohraničenou těmito obcemi: Dobříš – Rybníky – Drhovy – Slovanská Lhota – Drevníky – západní okraj Slapské přehrady – Slapy – Velká Lečice – Malá Hraštice – Mokrovraty – Dobříš. Zapojili se celkem tři členové – Martin, Zuzka a Víťa.

Skřivan lesní (Lullula arborea) Foto: Vítězslav Palan

A proč jsme si pro monitoring vybrali právě tento druh? Skřivan lesní rozhodně není běžným druhem, který se vyskytuje všude ve volné krajině. Jedná se o zvláště chráněný druh v kategorii silně ohrožený a o jeho výskytu nemáme v okolí Dobříše detailnější informace. Skřivan lesní je druh přednostně vázaný na okraje borových porostů či lesní paseky v borech, ideálně na písčitém podloží.

Skřivan lesní (Lullula arborea) Foto: Jana Jůzlová

První hnízdění skřivana lesního probíhá přibližně od 20. března do 30. dubna. Právě toto období jsme si zvolili jako hlavní období pro náš monitoring. Od 1. května do 30. června pak probíhá druhé hnízdění, tomu už jsme se ale tolik nevěnovali. Součástí přípravy byl předběžný výběr vhodných lesních porostů nad lesnickou mapou. Vlastní monitoring pak probíhal v dopoledních hodinách pochůzkou ve vhodném biotopu s případnou přehrávkou hlasu.

Podařilo se nám zjistit celkem 31 párů/zpívajících samců. Nejvíce jich bylo zaznamenáno v okolí Záborné Lhoty (6), Borotic (5), Drhovců (4), Županovic (3), a Nechalova (3). Dalšími lokalitami s výskytem skřivana bylo okolí Nových Dvorů (2), Lipí (2), Buše (1), Korkyně (1), Hubenova (1), Čími (1), Prostřední Lhoty (1) a Nového Knína (1).

Data byla uložena přes aplikaci BioLog, aby mohla být k dispozici orgánům ochrany přírody.

Zuzka