Skip to content

NA HOSTOMICKU UŽ KVETOU PRSTNATCE MÁJOVÉ

prstnatec májový. Foto Martin Strnad

Letošní rok jsme rozhodli věnovat část svého drahocenného času 🙂 obhlídkou lokalit s výskytem prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) na Dobříšsku. Naším cílem je zaktualizovat starší data o výskytu tohoto druhu v našem regionu a vytipovat lokality, kde se žádný management neprovádí, abychom se případně pokusili iniciovat jeho obnovu. Bez pravidelné péče tzn. seče totiž tento druh v průběhu let z lokalit svého výskytu vymizí v důsledku prosazení konkurenceschopnějších druhů rostlin, zejména trav, v případě úplné absence seče pak v důsledku zárůstu lokalit náletem křovin a stromů.

prstnatec májový. Foto Martin Strnad

Většina orchidejí vyskytující se v ČR je chráněna zákonem. Prstnatec májový (zvaný také „máják“) je chráněn jako ohrožený druh a v současnosti patří mezi nejčastější druhy orchidejí. Vázán je především na nehnojené sečené podmáčené louky. Dříve bylo mnohem snazší se s prstnatcem v naší krajině setkat, ale v důsledku hnojení řady luk, odvodnění a převodu na pole však z mnoha lokalit vymizel. V minulosti také nebylo výjimkou vyrýpávání jednotlivých rostlin lidmi s cílem si tento krásný druh zasadit na zahrádce.

prstnatec májový. Foto Martin Strnad

Tento katastrofální omyl, nejen že nevedl ke kýženému výsledku pěstitele, ale zároveň zbytečně oslabil populaci druhu na dané lokalitě. Přesadit orchideje, se totiž téměř nikdy nepodaří, jsou totiž vázány na speciální symbiózu s konkrétními druhy hub tzv. mykorhizu, kterou se v podmínkách zahrady nepodaří zajistit. Aktuálně jsou hlavními ohrožujícími faktory absence vhodného managementu (tedy seče) a přihnojování luk.

Až vyrazíte na konci jara a v létě se projít po loukách, mějte oči otevřené. Pokud na nějakou orchidej narazíte, budeme moc rádi, když se s námi o tuto informaci podělíte. A i když zrovna žádnou neuvidíte, nezoufejte, určitě vaše srdce potěší i obyčejné druhy květin (slzičky, kohoutky, pryskyřníky, řebříčky, zvonky, kominíčky aj.), které jsou na loukách stále vzácnější.

zuzana@spolekdobris.cz