Skip to content

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU 2021 (VIDEO)

 

kos černý – samci

Tak jako v loňském roce i letos jarní akci Vítání ptačího zpěvu zrušila vládní opatření z důvodu pandemické situace. Proto jsme se tedy opět setkali pouze v počtu nezbytném. Pro ty ostatní jež se účastnit nemohli, jsme natočili několik záběrů z měření, vážení a kroužkování v tomto prvním májovém dni. Letošní jaro je poněkud studenější než obvykle, ani dnes nebylo počasí nejpřívětivější, ale aspoň nepršelo. A tak jsme s napětím očekávali, které druhy ptáků nás překvapí. Vezmeme to tedy popořádku. Sýkoru koňadru, kosa černého jsme určitě očekávali.

pěnice černohlavá – samice

Z dalších druhů jsme letos kroužkovali pěnici černohlavou. U tohoto druhu je rozpoznání samce od samice také poměrně jednoduché. Samice má navzdory svému jménu temeno hlavy hnědé. Svým zbarvením, velmi nenápadný pták, je pěnice slavíková. Dalšími tradičními návštěvníky této lokality jsou kukačky obecné. Ten den se tam vzájemně proháněli dvě. Chycen a vypuštěn byl pouze jeden samec, navrátilec s kroužkem z minulého roku. Druhý se nám úspěšně vyhýbal.

kukačka obecná

Z výšky se na nás také přiletěl podívat moták pochop, a také káně lesní, která si nesla ulovenou kořist. Červenka obecná patří mezi ty obvyklé ptáky této lokality. Dalšími obyvateli, kteří se nám přiletěli představit byli strnadi obecní a pěvuška modrá.

strnad obecný

Také budníčci, v tomto případě menší byli řádně zapsáni a opět vypuštěni. Naopak netradičním a neočekávaným příspěvkem do seznamu kroužkovaných ptáků v tomto místě byl lejsek bělokrký. Slavíka obecného jsem sice slyšeli, ale kroužkovat se nechtěl. Při letošní akci bylo odchyceno a zpět vypuštěno celkem 60 jedinců 15 druhů ptáků. Z tohoto počtu bylo 15 retrapů tzn. ptáků s kroužkem. Snad se příští rok podaří tuto tradiční jarní akci uspořádat, tak aby se jí mohli zúčastnit všichni, kteří se zajímají nejen o ornitologii, ale i přírodu kolem nás.

antonin@spolekdobris.cz