Skip to content

Zpráva o kontrole, čištění, opravách a vyvěšování ptačích budek v Polesí Svatá Anna 2022

Opravené budky připravené pro rozvezení do lesa.
Budky pro lejsky mají oválný vletový otvor.

V polesí Svatá Anna jsme v roce 2022 vyvěsili nově 8 repasovaných budek. Šest budek se pro nevyhovující stav vyměnilo za nové (jedna byla zničena těžbou). Dále bylo opraveno a navráceno dalších 19 budek a nově osazeno 7 ks nových lejskovníků. Nově byly osazeny tři ks budek pro dudka chocholatého. V lednu a únoru jsme celkem zkontrolovali a vyčistili 109 budek (linie Pod Kazatelnou, Bukovská cesta, Svatojánská cesta, Trnovská cesta a Sanktus). Ve dvou budkách bylo nalezeno hnízdo plšíka lískového. V jedné budce zimovalo 5 netopýrů hvízdavých ve starém sršním hnízdě. Ve většině z nich jsme našli trus ptáků, což svědčí o jejich využívanosti pěvci k nocování přes zimní období.

V jarním období (květen) proběhla kontrola budek za účelem kroužkování pěvců. Kroužkováno bylo pouze v prvním hnízdění (konec května) a to 58 budek. Nejčastěji kroužkovaným druhem byla sýkora koňadra – 309 mláďat a sýkora modřinka – 118 mláďat, méně pak sýkora uhelníček – 35 mláďat a brhlík lesní – 32 mláďat. Celkem bylo letos okroužkováno 494 mláďat v 58 budkách, což je více jak dvojnásobný počet mláďat než v roce 2021. Vloni to bylo 37 okroužkovaných budek s 227 mláďaty. 

Netopýr dlouhouchý, nalezený 27.5.2022 v jedné z budek.
Kontrola obsazené budky.

Letošní hnízdní sezóna byla v porovnání s loňským rokem úspěšnější co do počtu mláďat na hnízdě. V budkách bylo letos v průměru o 2,4 mláděte více než vloni (8,5 z roce 2022 versus 6,1 mláďat v roce 2021). CELKEM bylo kontrolováno 145 budek, z nichž bylo obsazeno 80 % v prvním hnízdění. Celková obsazenost budek po náhradních a druhých hnízděních byla ještě o něco vyšší.

Během návštěv budek při jejich údržbě a kontrole se z významnějších druhů ptáků podařilo v Polesí sv. Anna zaznamenat datla černého, strakapouda prostředního, žlunu zelenou a šedou, jestřába lesního, krutihlava obecného, kulíška nejmenšího, kalouse ušatého, dudka chocholatého, lejska šedého, ořešníka kropenatého, puštíka obecného, sluku lesní, ťuhýka obecného, žluvu hajní.

Děkujeme vedoucímu polesí Sv. Anna a rodině Colloredo-Mannsfeld za umožnění této činnosti!

Zprávu zpracovali: Martin Strnad, Vítězslav Palan.

V terénu dále spolupracovali: Eliška Kaňková, Antonín Janča, Jana Hronková, Matyáš Černý.