Skip to content
Víťa u krmelce, ve kterém je instalovaná budky pro dudka chocholatého (foto A. Janča)
Pepík, Matrin a Víťa u upravené dutiny staré jabloně (foto A. Janča)

Dudci chocholatí si už hledají dutiny pro hnízdění a tak jsme pro ně ještě na poslední chvíli instalovali jednu budku a upravili dvě staré jabloně. Domluvili jsme se s místním myslivcem a budku, kterou vyrobil Víťa jsme instalovali do krmelce pro zvěř. Na této lokalitě minulé roky dudek hnízdil v dutině lípy. Lesem, kde se nachází krmelec prolétal na blízkou pastvinu. Nejdříve bylo nutno vše přesně vyměřit a vyvrtat vletový otvor s průměrem 5 cm do boční stěny krmelce. Potom Víťa vlezl do krmelce, do otvoru byla zasunuta tuba s průměrem vletového otvoru a na ni nasazen vletový otvor budky, tak aby oba otvory seděly přesně. Poté byla budka připevněna k vnitřní stěně krmelce. Do budky byl nasypán trouch a budka uzavřena střechou. Střecha je odnímatelná, tak aby do budky byl přístup pro čištění, případně kroužkování mláďat.

Můžeme pokračovat na další lokalitu s výskytem dudka. Dudka jež zkoumal dutiny zdejších starých jabloní, na tomto místě pozoroval Lubor (darujkridla.cz). Dutiny byly ovšem velké a přístupné predátorům, a tak jsme se rozhodli je poněkud upravit, aby byly pro případné hnízdění bezpečnější. Dutinu jsme překryli k tomu upravenou dřevěnou deskou s vletový otvorem a utěsnili jílem. Dno dutiny bylo nízko, tak jsme do dutiny nasypali ještě trouch, abychom dno zvýšili. Protože tato stará jabloň měla dutin více, byly i tyto překryty a utěsněny jílem.

Víťa, Pepík a Martin u upravené dutiny staré jabloně (foto A. Janča)

Poslední úprava nás čekala na lokalitě, kde dudek v minulosti již hnízdil. Hnízdil v dutině staré jabloně u silnice, ta však časem zarostla. O pár stromů dál jsme však našli další vhodnou dutinu, kterou bylo ale nutné také upravit. Tak s chutí do díla. Upravit desku, vyvrtat vletový otvor, připevnit na strom, utěsnit jílem a nezapomenout utěsnit všechny možné menší vstupy do dutiny stromu. Všechno pak řádně zdokumentovat. Už to máme solidně natrénované. Prostě koncert pro čtyři páry rukou a nohou. Po poledni jsme měli hotovo. Teď nezbývá než čekat, zda se nějakému tomu dudkovi některé naše dílo zalíbí 🙂

Antonín Janča

VIDEO Z INSTALACE BUDKY PRO DUDKA DO KRMELCE A Z ÚPRAVY DVOU STARÝCH JABLONÍ