Skip to content
Sýkora parukářka v budce 25 (foto Pavel Kučera)
Sýkora parukářka nedaleko budky 25 (foto Martin Strnad)

V sobotu 3. 6. 2023 jsme měli naplánovanou další z letošní nekonečné šňůry kontrol obsazenosti budek během prvního hnízdění. Druhou kontrolu z časových důvodů stihnout prostě nelze 🙂, protože druhé hnízdění sýkor je mnohem rozprostřenější v čase. Na celý den jsem měl slíbenou pomoc od Jany, která také kroužkuje a od Nely, která se chce ornitologii více věnovat. Pomoc byla řádná a ještě jednou za ní děkuji. Strávili jsme taháním žebříku, sundáváním a nasazováním budek, sundáváním a nasazováním žebříku na  auto a popojížděním celý den.

Začali jsme pod vrchem Kazatelna, pak přejeli pod Studený vrch a pokračovali k Bukové, nakonec  jsme dokončili ještě linii od Knížecích stánek až k Vlachově strouze. Celkem jsme kroužkovali mláďata v 31 budkách, ale zkontrolovali jsme jich ještě o poznání víc. Budky z daleka nejčastěji využívá sýkora koňadra, následovaná  sýkorou modřinkou. Nález sýkory uhelníčka už úsměv na tváři zaručeně vykouzlí. Občas se v budce zabydlí brhlík lesní, jehož budku už z dálky poznáme podle otvoru, nebo alespoň spár vymazaných blátem. Zcela výjimečně budku využije lejsek černohlavý nebo krutihlav obecný.

Mláďata sýkory parukářky z budky 25 při kroužkování (foto Martin Strnad)
Hnízdo sýkory parukářky v budce 25 (foto Martin Strnad)

Linie na Bukovské cestě bývá každoročně obsazována  méně, než linie „blíže k městu“. O to bylo větší naše překvapení, když jsme nahlédli do budky č. 25. Na dně mechové kotlinky se krčila pouze dvě už téměř vzletná mláďata sýkory  parukářky. Po nezbytné manipulaci s těmito hvězdami dne, jsme je okroužkované vrátili zpět do budky. Následující den jsme ještě přijeli s Pavlem udělat krátkou dokumentaci  jejich hnízdění. Bylo to historicky vůbec poprvé, kdy se v jedné z našich budek usadila tato fotogenická pankáčská sýkora, která vyhledává smrkové nebo smíšené lesy s příměsí  smrku ve vyšších polohách. Kolem Dobříše tento druh žije celkem početně, rozhodně ne v hustotách sýkory koňadry, ale slyšet, spíše než vidět je naštěstí stále dost.

Martin Strnad

VIDEO SÝKORY PARUKÁŘKY V BUDCE 25