Skip to content
Samec lejska černohlavého u budky 137 (foto Antonín Janča)
Samice lejska černohlavého u budky 137 (foto Antonín Janča)

Lejskům černohlavým se v našich budkách líbí. Letos, tak jako loni i předloni zahnízdil jeden pár těchto lejsků v jedné z našich budek, o které se staráme ve dvou polesích u Dobříše. V našem okolí je však mnohem početnější lejsek bělokrký, kterému se do našich bejváků zatím nechce. Tentokrát si páreček lejsků černohlavých správně vybral budku určenou pro lejsky v polesí Svatá Anna pod vrchem Kazatelna. Víťa pro ně totiž vyrobil speciální budky s oválným vletovým otvorem, které jsou pro lejsky nejvhodnější. Vloni pár lejsků černohlavých vyvedl mláďata z budky pro sýkory. Člověk míní a ptáci mění 🙂

Antonín Janča

PÁR LEJSKA ČERNOHLAVÉHO KRMÍ V BUDCE 137