Skip to content

Zpráva o kontrole, čištění, opravách a vyvěšování ptačích budek v Polesí Dobříš 2022

Budka pro dudka chocholatého (foto Antonín Janča)
Budka pro sýce rousného (foto Vítězslav Palan)

Letos bylo pověšeno v polesí Dobříš 19 nových budek, 22 repasovaných budek a vyčištěno bylo celkem 90 budek. Současný stav v tomto polesí je 113 budek pro pěvce. Dále jsme pověsili tři nové budky pro sýce rousné, poblíž nově vzniklých holin, kde bychom předpokládali nárůst drobných zemních „myších“ savců.

Kontrola obsazenosti budek za účelem kroužkování mláďat proběhla v termínech 27. – 28. 5. 2022. 

Podařilo se zkontrolovat celkem 81 budek. Celková obsazenost budek (ptáci i savci) byla letos o poznání větší než loni a to 75 % (61 budek z 81). Kroužkováno bylo 34 hnízd s 284 mláďaty, což odpovídá neobvykle vysokému průměru 8,4 mláděte na budku. Letošní sezónu lze proto hodnotit jako velice úspěšnou. Kontrolovány byly budky pouze v období prvního hnízdění. Během druhého hnízdění celkový počet obsazených a využívaných budek dále roste.

Netopýři hvízdaví (foto Antonín Janča)
Plšík lískový (foto Antonín Janča)

Nejčastějším obyvatelem budek byla sýkora koňadra 73%, dále sýkora modřinka 15%, sýkora brhlík lesní 6%, sýkora uhelníček 4% a lejsek černohlavý 2%.  Ve dvou budkách byl nalezen plšík lískový. 1 jedinec v budce 47 a jeden základ hnízda v budce 103.

V zimě během čištění budek bylo nalezeno pět netopýrů hvízdavých v jedné z budek (obr. 14). Ve třech budkách byl při jarní kontrole nalezen vždy jeden netopýr hvízdavý. V jedné budce byl nalezen jeden netopýr dlouhouchý a ve dvou dalších budkách byl nalezen pouze trus netopýrů. 

Během návštěv budek při jejich údržbě a kontrole se z významnějších druhů ptáků podařilo v Polesí Dobříš zaznamenat: čápa černého (neúspěšné hnízdění v oboře Aglaia), datla černého, strakapouda prostředního i malého, oba druhy žlun zelenou a šedou, lejska bělokrkého, lejska černohlavého, puštíka obecného a sluku lesní. V letošním roce se nám nepodařilo prokázat hnízdění ani jednoho páru dudků. Velmi pravděpodobně se však v oboře Aglaia vyskytoval min. 1 volající samec.

Kulíšek nejmenší (foto: Vítězslav Palan)

V letošním roce jsme zaznamenali celkově vyšší počet jak samců kulíška nejmenšího (16 jedinců), tak i samic (5 jedinců). V oblasti u Černého potoka nad oborou Točná se nám podařilo odchytit celý pár a ukázalo se, že samce jsme kroužkovali na stejném místě v roce 2021.

Doložili jsme zajímavý přesun samice, kterou jsme kroužkovali společně se samcem v oblasti východně od Špačkova pramene. Za tři dny jsme tutéž samici kontrolovali o 2 km JZ u obory Aglaia v přítomnosti jiného samce (nepodařilo se ho odchytit). Na trase přesunu se vyskytovali ještě minimálně další dva samci.

 

 

Lejsek černohlavý (foto Antonín Janča)
Mláďata lejska černohlavého v budce 115 (foto Antonín Janča)

Stejně jako loni byla jedna budka v oboře Aglaia obsazena lejskem černohlavým, který je na Dobříšsku mnohem vzácnější než běžný lejsek bělokrký. Zajímavé bylo, že snůška při kontrole obsahovala 3 vejce lejsků a jedno vejce sýkory uhelníčka. 21. 6. 2022 byla v budce kroužkována tři mláďata lejsků.

 

 

 

 

Tímto moc děkujeme vedoucímu polesí Dobříš panu Kocourovi a rodině Colloredo-Mannsfeld za umožnění této činnosti a těšíme se na další spolupráci.

Zprávu zpracovali: Martin Strnad, Vítězslav Palan

V terénu dále spolupracovali: Zuzana Strnadová, Antonín Janča, Jana Kolaříková, Karel Čulík a Matyáš Černý

 VIDEO Z KROUŽKOVÁNÍ MLÁĎAT LEJSKA ČERNOHLAVÉHO V BUDCE Č. 115

KONTROLA A ČIŠTĚNÍ BUDEK 2022