Skip to content

KROUŽKOVÁNÍ LUŇÁKŮ ČERVENÝCH (VIDEO)

Mladí luňáci červení při kroužkování (foto Antonín Janča)

V ČR se můžeme setkat se dvěma druhy luňáků – luňákem červeným a luňákem hnědým. Na Příbramsku a Sedlčansku hnízdí ale téměř výhradně jen luňák červený. Do 70. let 20. století v ČR tento druh prakticky nehnízdil, pak se k nám postupně rozšířil ze západu. Luňák červený je dravec velikosti káněte nápadný svým vidličnatě vykrojeným ocasem, světlou hlavou a červenohnědým opeřením.  Hnízdí v menších lesících v mozaikovité krajině, kde se lesy střídají s loukami a poli, vyhledává přitom blízkost rybníků a jiných vodních ploch. Jeho hnízdo má průměr do 1 m, je tvořené větvemi a luňáci do hnízda s oblibou zabudovávají i staré hadry, papíry a plastové pytlíky, kosti a jiné odpadky, ve kterých našli zalíbení. Hnízdo si luňák staví vysoko v korunách stromů na jehličnatých i listnatých stromech. Podobně jako orel mořský i on má rád mršiny, které tvoří velkou část jeho potravy. Často ho můžeme spatřit, jak krouží nad smetištěm či skládkou a hledá něco k snědku. Loví obratlovce (ryby, savce, ptáky aj.). Mívá obvykle 2-3 mláďata. Kroužkováním i telemetrií se zjistilo, že naši luňáci táhnou na zimoviště do jižní a jihozápadní Evropy. 

Stromolezec Lubor Křížek leze na modřín k hnízdu luňáka červeného (foto Antonín Janča)
Pepík, Víťa a Roman při kroužkování mladých luňáků červených (foto Antonín Janča)

 

Pokud chcete kroužkovat mladé luňáky na hnízdech, nestačí být pouze kroužkovatelem, musíte mít i speciální povolení od Kroužkovací stanice a výjimku od krajského úřadu, protože se jedná o zvláště chráněný druh. Dále potřebujete i zkušeného stromolezce, protože hnízda bývají často umístěná na tenkých stromech (na Příbramsku zejm. na borovicích) a dosti vysoko. Mladí luňáci se při kroužkování chovají velmi klidně a málokdy útočí.

 

Barevný odečítací kroužek na levé noze luňáka červeného (foto Antonín Janča)
Pepík umisťuje kovový kroužek na pravou nohu luňáka červeného (foto Antonín Janča)

V ČR probíhá projekt barevného značení luňáků, naši ptáci jsou kroužkováni černými odečítacími kroužky s žlutými znaky, jejich umístění na noze prozrazuje, zda se jedná o mláďata z Čech (černý kroužek na levé noze) či Moravy (černý kroužek na pravé noze). V roce 2018 společnost Anitra zahájila projekt telemetrie luňáků červených vysílačkami GPS-GSM v západních Čechách, tato aktivita je součástí evropského projektu zabývajícího se potíráním ptačí kriminality. Výsledky projektu mají přispět nejen k sledování nelegálních aktivit páchaných na dravcích, příčinách úmrtí dravců, ale i ke sledování pohybů luňáků v krajině, tahových směrech a zimovištích. Ohrožujícími faktory pro luňáka jsou podobně jako i u jiných dravců otravy, zástřely a popálení na elektrickém vedení.

Letošní rok se Pepíkovi podařilo okroužkovat celkem 8 mláďat luňáka červeného.

Zuzana a Martin Strnadovi