Skip to content

SETKÁNÍ U KRMÍTKA (VIDEO)

S Přírodovědným spolkem u dobříšského krmítka…

Setkání u krmítka (foto Antonín Janča)
Setkání u krmítka (foto Antonín Janča)

V sobotu, 10. 12. 2022, uskutečnil Přírodovědný spolek Dobříš již druhé letošní „Setkání u krmítka“. Tato akce byla jednou ze součástí projektu umístění tří krmítek pro přikrmováním zimního ptactva na veřejně přístupných místech na Dobříši, o jejichž umístění jsme informovali již v předchozím článku. Celý projekt byl spolufinancovaný formou dotace z rozpočtu města Dobříš.

Tentokrát jsme pozvali širokou veřejnost k setkání poblíž krmítka umístěného v nově vybudovaném Jedlovém hájku. Dlouho dopředu avizovaná akce začala v 9:00 hod. na parkovišti u vstupu do anglického parku dobříšského zámku. V té době Martin, Tony, Víťa a Jana měli již delší dobu natažené ornitologické sítě s cílem ukázat návštěvníkům živé zástupce některých druhů u nás zimujícího ptactva. To je vždy pro zájemce o přírodu daleko větší zážitek, než vidět jednotlivé ptáky pouze na obrázcích nebo vycpané, i když i tyto varianty jsme během setkání využili. Bylo tak možné všem zájemcům názorně ukázat a vysvětlit principy kroužkování a zodpovědět mnoho různých dotazů týkajících se života našich opeřených sousedů.

Sýkory koňadry a modřinka na krmítku (foto Antonín Janča)
Sýkora babka a vrabec polní na krmítku (foto Antonín Janča)

Kromě poměrně početného zástupu našich nejběžnějších sýkor (koňadra 7x, modřinka 7x, uhelníček 2x) se podařilo odchytit a okroužkovat i sojku obecnou (Garrulus glandarius). Nejedná se o nijak vzácného opeřence a většina z nás určitě měla možnost ji vidět a slyšet buď v přírodě, nebo alespoň v televizi v Krkonošských pohádkách jako nerozlučnou parťačku známého Krakonoše. Její odchyt do ornitologických sítí ale tak častý není a o to jsme měli větší radost, když jsme ji mohli zblízka ukázat všem přítomným. Především děti obdivovaly její nádherně modře zbarvená sojčí pírka, která jsou pro sojku tak typická.

 

Vyhlášení vítězů dětské malířské soutěže (foto Antonín Janča)

Součástí setkání bylo i vyhodnocení malířské soutěže o nejlepší obrázek s tématikou „Co jsem viděl na krmítku“. Celkem se sešlo neuvěřitelných 108 výkresů a po důkladném vyhodnocení tak měli zástupci Spolku možnost osobně předat zajímavé odměny třem vítězům z jednotlivých věkových kategorií. Zároveň všechny děti, které do soutěže zaslaly svůj příspěvek, obdržely jako pozornost a poděkování omalovánky, které pro nás namalovala Lucka Žaludková (luckyilustrace.cz) nebo dostaly další materiály s ptačí tématikou.

Velká část diskuse byla věnovaná otázkám týkajících se zimního přikrmování se zaměřením na oblasti čím krmit, jak často, co určitě do krmítka nepatří a jak se vyvarovat přenosu onemocnění mezi ptáky. Dotazů bylo poměrně hodně a věříme, že si všichni přítomní, kterých se nakonec sešlo celkem 25, odnesli nejen nové znalosti, ale i dobrý pocit z příjemně stráveného času.

Počasí nám přálo a my jsme byli rádi, že se nám podařilo přiblížit život zimujících zástupců avifauny našim spoluobčanům a u některých z nich možná vzbudit i větší zájem o ochranu přírody a ptactva zvlášť.

Karel Čulík

VIDEO ZE SETKÁNÍ U KRMÍTKA