Skip to content

ZÁCHRANA HNÍZDA MOTÁKA POCHOPA

Původní hnízdo motáka pochopa Foto: Vítězslav Palan

Při monitoringu hnízdění motáků lužních jsme s Pepíkem nalezli hnízdo motáka pochopa v poli osetém ozimým ječmenem. Mláďata měla štěstí, protože je pole po posledních deštích podmáčené a technika na něj nemůže.

Proto jsme využili příležitost k záchraně tohoto hnízda, neboť by bylo zcela jistě vysečeno. V hnízdě byli 3 mladí ptáci. Po nasazení ornitologických kroužků jsme celé hnízdo přemístili asi o 45 m na bezpečné místo, kde nebude probíhat sklizeň. Hnízdo jsme důkladně zamaskovali a přemístili do něj mláďata. Rodiče nové hnízdo s mláďaty  najdou. Rodičovské instinkty jsou u ptáků velmi silné, mladí ptáci se budou hlasem domáhat nakrmení.

Toto hnízdo bylo zachráněno náhodou. Mnoho jiných je a bude vysečeno, neboť není v našich silách všechny vyhledat. Bylo by hezké, setkat se po letech s těmito mláďaty při odečtení ornitologického kroužku.

Na záchraně hnízda spolupracovali Josef Veselý a Vítězslav Palan.