Skip to content

OSVĚTA MLADÝCH PŘÍRODOVĚDCŮ Z GYMNÁZIA NAD ŠTOLOU

ledňáček říční (foto Petr Mašek)

Minulý týden jsem byl osloven, jestli nechci na poslední chvíli zastoupit ochořelého kolegu a zúčastnit se přírodovědného kurzu Gymnázia Nad Štolou v roli ornitologa. Protože jsem shodou okolností neměl pracovní ani jiné povinnosti, rád jsem dorazil.

 

 

 

rehek zahradní (foto Petr Mašek)

Kurz se konal v obci Dobřív, takřka na hranici CHKO Brdy. Cílem bylo udělat terénní akci s ukázkou odchytu ptáků. Už z mapy mi bylo jasné, že je zde šance na chycení ledňáčka, protože přímo Dobříví protéká řeka Klabava, přítok Berounky. Proto jsem hned v neděli po odpoledním příjezdu na místo, a po krátkém průzkumu okolí, natáhl síť přes tento tok a čekal, bohužel marně. Řeka byla dosti rozvodněná, voda kalná a ledňáček nikde. Večer jsem krátce odpřednášel studentům gymnázia, proč se ptáci sledují, jaké metody se k objasnění migrace používají a těšil se na pondělní ráno.

 

 

pěnice černohlavá (foto Petr Mašek)
sýkora koňadra (foto Petr Mašek)

Naštěstí déšť se nám nějakým zázrakem vyhnul a já od brzkého rána natahoval sítě. Po předchozím nezdaru jsem tentokrát přehradil přítok Klabavy, Skořický potok těsně nad soutokem. Dále jsem postavil sítě do křovin v blízkosti potoka a postupně chytil následující opeřence: sýkoru koňadru, červenku, rehka zahradního, pěnice černohlavé, kosa černého a nakonec, na poslední chvíli, i toho ledňáčka. Nadšeným studentům jsem všechny ptáčky odprezentoval a samozřejmě největší pozornost sklidil drahokam našich vod. Akce se tak krásně vydařila. Sledovat rozzářené oči dětí a učitelů při pohledu na nádherné barvy ledňáčka opravdu stálo za to.

 

 

Petr Mašek