Skip to content

SLAVNOSTI PASTVIN 2021 – HLINNÁ (VIDEO)

První zářijovou sobotu se v Hlinné u Litoměřic konal další ročník akce Slavnosti pastvin (v rámci projektu LIFE České středohoří), která svými zážitkově-naučnými okruhy, soutěžními stanovišti a tematickými zastávkami představuje krásy Českého středohoří, zdejší významné druhy rostlin a živočichů, péči o přírodu pomocí šetrných metod hospodaření, historii regionu a lidová řemesla, či klasický chov ovcí, koz, včel a jiných hospodářských zvířat. Na základě loňské úspěšné prezentace byl Dobříšský přírodovědný spolek pozván i na letošní ročník, aby v ornitologickém stánku představil návštěvníkům zdejší ptačí druhy.

Slavnosti pastvin 2021 Hlinná u Litoměřic (foto Antonín Janča)

Martin přijel do Hlinné již v pátek, tak aby mohl v sobotu již brzy ráno, před rozedněním instalovat nárazové sítě pro odchyt ptáků. Víťa, Tony a Julie dorazili na místo v sobotu ráno. To již Martin začínal s kroužkováním. Protože při ranním rozletu je ptáků nejvíc, tak se příjezd pomocníků náramně hodil.

Slavnosti pastvin 2021 Hlinná u Litoměřic (foto Antonín Janča)

Samotná akce pro veřejnost začala až v 10 hodin, což pro odchyt ptáků již není moc atraktivní čas. Ptáci během pozdějšího dopoledne již tolik nelétají a s přibývajícím časem se jich chytá  čím dál tím méně. Přesto se ale i vzhledem k příznivému počasí podařilo prezentovat živé ptáky při kroužkování až do konce akce v 16 hod. Součástí akce byla i soutěž pro děti, ve které měly ukázat své znalosti ptačí říše. A že bylo na co koukat. Během celé prezentace se podařilo odchytit a okroužkovat 117 ptáků.

Nejvíce byla zastoupena pěnice černohlavá (31 ex.), sýkora modřinka (23 ex., 1 dospělý samec kontrolovaný s loňským kroužkem) a sýkora koňadra (20 ex.), dále byli odchyceni i rehek zahradní ( 8 ex.), červenka obecná ( 8 ex.), pěnice slavíková (6 ex.), budníček menší (5 ex.), strnad obecný (4 ex.), budníček větší (3 ex.), sýkora babka (2 ex. obě s kroužky z loňska), kos černý, pěnice hnědokřídlá, strakapoud malý  (všichni po 2 ex.) a ťuhýk obecný (1 ex.).

(foto Antonín Janča)

Z celkového počtu 14 druhů je vidět, že tato lokalita je velmi zajímavá nejen v době hnízdění, ale i teď “za tahu”, kdy už většina opeřenců míří k jihu. Velkou radost nám, ale i obecenstvu udělali zejména strakapoudi malí, pěnice slavíkové, rehci zahradní a letošní mladý ťuhýk.

Náš ornitologický stánek při letošních Slavnostech pastvin navštívilo přibližně 1200 návštěvníků z toho asi 450 dětí. Oproti loňsku jsme byli pouze ve čtyřech, a tak jsme si pěkně “mákli”. Bolely nás nohy od běhání k sítím, ruce a prsty od vyprošťování ptáků ze sítí a pusy od mluvení při jejich prezentaci. Ovšem rozzářené oči, zejména dětských návštěvníků našeho stánku byly dostatečnou odměnou za naší práci.

Antonín Janča, Martin Strnad