Skip to content

DRAKIÁDA V MOKROVRATECH

drozd zpěvný (foto Eliška Kaňková)
kos černý (foto Eliška Kaňková)

V neděli 10. 10. 2021 se Přírodovědný spolek Dobříš zúčastnil, na základě pozvání jednoho z organizátorů, akce pro děti s názvem Drakiáda, která se konala na fotbalovém hřišti v obci Mokrovraty. Nedaleko na okraji lesa jsme na mezi a v lesním porostu instalovaly 4 sítě a doufali, že se podaří něco chytit. Čas pro odchyty ptáků už nebyl ideální, bylo po poledni, kdy už jejich aktivita výrazně klesá. Ani počasí odchytům moc nepřálo, bylo teplo a foukal vítr a sítě tak byly vidět. Sítě jsme měli postavené v 13:40. Hned na začátek se chytil kos černý (celkem 2 jedinci) a drozd zpěvný (celkem 2 jedinci). O hodinu později se chytil budníček menší (2), pěnice černohlavá (1) a sýkora modřinka (4), sýkora koňadra (7), sýkora babka (2).

sýkora modřinka (foto Eliška Kaňková)
sýkora koňadra (foto Eliška Kaňková)

Celkem jsme během 2 a půl hodiny chytili 21 opeřenců. Účastníci Drakiády, mezi nimiž byly zejména rodiny s dětmi, měli možnost se seznámit s ptáky zblízka. Dozvěděli se, jak tito ptáci žijí, proč se kroužkují a zda a kam migrují. Nejčastější otázka byla „Jak dlouho ptáci žijí?“. U malých pěvců velikosti vrabce to je v průměru 4-5 let. Ptáci jsou obecně dlouhověcí, ale většinou se jim něco přihodí dříve – srazí je auto, narazí do nezabezpečeného skla nebo je uloví nějaký predátor. Kromě živých ptáků v ruce se účastníci mohli podívat i na vycpaniny dalších běžných druhů jako např. špačka obecného, vrabce domácího, pěnkavu obecnou, králíčka obecného nebo konipase bílého.

Mockrát děkujeme organizátorům Drakiády za pozvání a za podporu našeho spolku!

Eliška Kaňková a Martin Strnad