Skip to content

SMUTNÁ ZPRÁVA: SILNĚ OHROŽENÝ DRAVEC BYL OTRÁVEN V NAŠEM KRAJI

Samice motáka lužního, poblíž nastražených vajec otrávených jedem karbofuranem.

Dnes Vám bohužel podáváme velice smutnou zprávu. Dne 5. června letošního roku přijali Příbramští policisté od zástupců Přírodovědného spolku Dobříš, oznámení o nálezu uhynulého silně ohroženého druhu dravce motáka lužního, který byl nalezen na posečeném poli u obce Malá Hraštice na Dobříšsku. V tomto případě se navíc jednalo o samici, která ležela asi metr od naaranžovaného hnízda, ve kterém byla umístěna 3 bažantí a jedno slepičí vejce. Výsledek analýzy z vajec, která byla odebrána policií, potvrdil přítomnost v současné době již zakázaného nervového jedu karbofuranu, který byl příčinou úmrtí nalezené samice. Několik dní před nálezem mrtvé samice byl v oblasti pozorován i samec tohoto vzácného druhu, proto bylo důvodně předpokládáno hnízdění jednoho páru v okolí, kde byla samice otrávena. Tímto činem tak byla z nejvyšší pravděpodobností zmařena buď vejce, nebo o život přišla malá mláďata, která byla v hnízdě.

Samice motáka lužního, poblíž nastražených vajec otrávených jedem karbofuranem.

Trávení „zvěře“ je již dlouho zakázanou metodou lovu podle zákona o myslivosti, což se ve velké míře provozovalo v minulosti. Od roku 2008 je v Evropské unii zakázáno tyto látky nejen používat, ale i přechovávat.

Kriminalisté věc prověřovali pro podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat, nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a dále neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami.

Motáků lužních hnízdí v České republice jen kolem 80-120 párů a na celém okrese Příbram je velice vzácným. Jeho hnízdní populaci zde můžeme odhadnout na max. 1-3 páry, což se odvíjí od početnosti jeho hlavní kořisti, jímž je především hraboš polní. Na zimu odlétají do Afriky.

Tito dravci u nás hnízdí především na polích s obilím (ječmen, pšenice) nebo vojtěškou, méně často pak na mokřadech a podmáčených loukách. V případě sezení na vejcích, či strážení malých mláďat, se samice od hnízda vzdaluje jen na nezbytně nutnou dobu a krátkou vzdálenost. Rodině přináší potravu pouze samec, který ji předává samici a ta buď potravu zkonzumuje sama, nebo krmí nevzletná mláďata. Hnízda motáků lužních hnízdících v polích s obilím se ve většině případů musí aktivně chránit postavením oplocení, které následně mláďata chrání před hrozícím vysečením.

Video z budování oplocení hnízda motáků lužních členy našeho spolku.

Na případu je velice zarážející, že vejce otrávená vysoce nebezpečnou a zakázanou toxickou látkou, byla nastražena poblíž silnice, po které se prochází místní lidé se svými psy, maminky s kočárky a dětmi. Při jakémkoliv kontaktu psa, neřkuli dítěte s otrávenou nástrahou hrozí akutní otrava. Podle našich informací, se bohužel nejedná o ojedinělý případ položení tohoto typu nástrahy v oblasti. Neznámý pachatel, nebo pachatelé se tak opakovaně a dlouhodobě dopouští mj. trestného činu obecného ohrožení. Nedovedeme si představit, co by způsobila taková otrava malému dítěti. Mějte se proto, prosím, na pozoru!

U volně žijících živočichů (ptáci, savci – liška apod.), dochází ihned po pozření otrávené návnady k zástavě dýchání (jed se vstřebává i přes kůži či vdechnutím) a takto zasažení jedinci umírají při vědomí většinou po několika minutách ve velkých křečích nedaleko otrávené návnady (v závislosti na koncentraci jedu). Smrtelná dávka pro ptáky je přibližně 1 miligram na kilogram živé váhy, což je velmi nepatrné množství. V případě, že byste nalezli podezřelou návnadu např. umělé hnízdo s vejci, mrtvou slepici, maso apod. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NA NIC NESAHEJTE. V blízkosti mohou ležet i jiní mrtví ptáci jako vrány, straky, krkavci, dravci či další mrchožravý živočichové např. liška atd. Je třeba zabránit přístupu dalších osob i zvířat. Nález je nutné ihned oznámit policii na linku 158. Je však nutné trvat na příjezdu kriminální policie. Případ nahlaste jako podezření ze spáchání environmentální kriminality. Případy podezřelé na otravu nahlaste, prosím, také psí jednotce České společnosti ornitologické (psovodka Klára Hlubocká, tel. +420 606 412 422), která pátrá po otrávených uhynulých živočiších a případy řeší i ve spolupráci s Policií ČR. Jednoznačně  odsuzujeme toto neetické, nebezpečné a protiprávní jednání, které do současné doby 21. století rozhodně nepatří.

Předem moc děkujeme Vám všem, kterým není tato nelegální činnost lhostejná, za nahlášení případů policii.

Další případ otravy zvířat na Příbramsku najdete kliknutím na následující obrázek.

Chesapeake Bay retrívr Victory speciálně vycvičený pro vyhledávání otrávených návnad a živočichů. Na fotografii s kání lesní. Foto: Klára Hlubocká

 

 

 

 

 

 

 

Databázi případů otrav karbofuranem v ČR s radami co dělat, najdete kliknutím na následující obrázek.

 

 

 

 

 

Přírodovědný spolek Dobříš