Skip to content

SETKÁNÍ U KRMÍTKA – DOBŘÍŠ VĚTRNÍK

S Přírodovědným spolkem Dobříš za zimujícím ptactvem

Krmítko u Papeže (foto Antonín Janča)

Pro letošní rok přišel náš Spolek za finanční podpory MěÚ Dobříš s novinkou v podobě umístění tří krmítek pro přikrmování zimního ptactva na veřejně přístupných místech na Dobříši – v blízkosti rybníka Papež, u Domu s pečovatelskou službou a nedaleko zámeckých zahrad v prostorách Jedlového hájku. Cílem této aktivity je pomoci zimujícímu ptactvu přečkat toto pro ně nepříznivé období a zároveň umožnit široké veřejnosti pozorovat různé ptačí druhy a naučit se dodržovat zásady spojené se zimním přikrmováním ptactva. Za tímto účelem jsme vyrobili a ke každému krmítku umístili návod kdy, čím a jak krmit a čeho se vyvarovat. Další informace včetně seznamu nejběžnějších druhů, které je možné na krmítku pozorovat, jsme zveřejnili na našem webu.

Setkání u krmítka (foto Antonín Janča)
Setkání u krmítka (foto Antonín Janča)

Kromě instalace krmítek a pravidelného doplňování vhodné ptačí potravy jsme v sobotu, 26. listopadu zorganizovali pro širokou veřejnost první „Setkání u krmítka“, které se nachází poblíž rybníka Papež u dětského hřiště směrem k sídlišti Větrník. Většina našich členů Spolku byla na místě již dostatečně dlouho před zahájením v 9:00 hod. připravena se všemi materiály, hrami pro děti, ukázkami vycpanin ptáků a především s několika odchycenými a okroužkovanými zástupci naší zimní avifauny. Martin s Víťou si přivstali a do ornitologických sítí odchytili několik exemplářů, aby návštěvníci měli možnost vidět nejznámější ptačí druhy opravdu zblízka na vlastní oči.

Setkání u krmítka (foto Antonín Janča)
Sýkora parukářka kroužkovaná během Setkání u krmítka (foto Antonín Janča)

Během celé akce jsme plánovali vysvětlit zájemcům o přírodu důvody a principy zimního přikrmování ptactva a odpovědět na všechny dotazy spojené s touto problematikou. Vše bylo připravené, mezi odchycenými druhy se objevila i méně běžná sýkora parukářka, ale jediné co nám chybělo, byla již zmíněná široká veřejnost. Dostavili se pouze dva návštěvníci, kteří tak měli možnost zažít opravdu individuální přístup, a věříme, že chvil strávených s námi a našimi ptačími sousedy nelitovali.

Věříme, že příští akce, kdy se plánujeme opět setkat v sobotu, 10. 12. 2022 u krmítka v Jedlovém hájku, bude za účasti většího počtu zájemců. Sraz je v 9:00 hod. na parkovišti u vchodu do anglického parku na Dobříši. Přijďte se za námi podívat – ptáci kolem nás za to určitě stojí…

Karel Čulík

Akce byla spolufinancována formou dotace z rozpočtu města Dobříše.

SÝKORA PARUKÁŘKA NA AKCI SETKÁNÍ U KRMÍTKA