Skip to content

Zpráva o kontrole, čištění, opravách a vyvěšování ptačích budek v Polesí Svatá Anna v sezóně 2020

Budky přivezené na opravu. Foto: Vítězslav Palan
Opravené budky připravené pro rozvezení do lesa. Foto: Vítězslav Palan

V této sezóně jsme opravili dalších 27 budek. Devět budek se pro nevyhovující stav vyměnilo za nové. Doplněny byly ještě další dvě budky pro pěvce. Nové a opravované budky jsou natřené v barvě khaki. Dále byly vyvěšeny 4 speciální budky pro sýce rousné a také dvě umělá hnízda pro kalousy ušaté do polesí Kozí hory (nezaneseny do mapových podkladů).

 

Umělá hnízda pro kalousy ušaté. Foto: Vítězslav Palan

Šest budek nebylo dohledáno, důvodem mohla být buď těžba, nebo krádež. Bylo zkontrolováno a vyčištěno 106 budek v liniích od Studeného vrchu po Bukovou a v linii od Trnové, pod Vlkovým vrchem po odbočku nad Bzdinkou. Obsazeno bylo 52 budek. V budkách hnízdila 45x sýkora koňadra, 3x sýkora modřinka, 2x sýkora uhelníček, 2x brhlík lesní, v jedné budce bylo nalezeno 8 samců netopýra rezavého.

V jedné z budek přespávalo osm samců netopýra rezavého. Foto: Zuzana Strnadová

Dále bylo zkontrolováno 27 budek v linii od Brodců a kolem vrchu Kazatelna z toho 12 budek bylo obsazeno (1x brhlík, 1x sýkora uhelníček, 10x sýkora koňadra), v 5 z nich byl starý hnízdní materiál.

Budka vyplněná kůrou borovice je známkou hnízdění brhlíka lesního. Foto: Martin Strnad

 

Kroužkováno bylo 220 mláďat sýkory koňadry, 26 mláďat sýkory modřinky, 25 mláďat brhlíka lesního a 12 mláďat sýkory uhelníčka. CELKEM bylo kontrolováno 133 budek, z nichž bylo obsazeno 48% tj. 64 budek v prvním hnízdění. Obsazenost budek po náhradních a druhých hnízděním byla cca 80%.

 

 

 

 

Děkujeme vedoucímu polesí Sv. Anna a rodině Colloredo-Mannsfeld za umožnění této činnosti.

Zprávu zpracovali: Martin Strnad, Vítězslav Palan a Zuzana Strnadová
V terénu dále spolupracovali: Eliška Kaňková a Antonín Janča
V Dobříši dne 16.7.2021