Skip to content

FESTIVAL PTACTVA V KYTÍNĚ 2022 (VIDEO)

Festival ptactva 2022 Kytín (foto Antonín Janča)
Festival ptactva 2022 Kytín (foto Antonín Janča)

V sobotu 1. 10. 2022 pořádal Přírodovědný spolek Dobříš již druhý ročník Festivalu ptactva v Kytíně. Tuto celoevropskou akci pro veřejnost, zaměřenou na pozorování ptactva dlouhodobě koordinuje ČSO (Česká společnost ornitologická) ve spolupráci s Birdlife International. Jako lokalitu na Dobříšsku jsme opět vybrali louku u Kytína s bohatým pásem křovin, kam dlouhodobě vyrážíme ptáky sledovat a v zimním období i přikrmovat. Zajímavé druhy se zde vyskytují jak v hnízdní době, během tahu, tak i v zimě. Křoviny jim poskytují dostatek potravy a úkrytu, takže je můžeme pozorovat ve větších početnostech než v okolní intenzivně zemědělsky obhospodařované krajině. Hlavní náplní akce byla ukázka kroužkování ptáků, povídání o ptačích druzích, jejich migraci a ochraně. 

Zápis okroužkovaného ptáka (foto Antonín Janča)
Festival ptactva 2022 Kytín (foto Antonín Janča)

Do přípravy a průběhu akce se zapojili téměř všichni členové našeho spolku včetně několika dobrovolníků. Ornitologické sítě byly natažené již brzy v noci, kdy Martin s Víťou zkoušeli odchytit lelky lesní. Tento velice zajímavý a skrytě žijící druh se podařilo v této lokalitě již několikrát kroužkovat, ale tentokrát jsme štěstí bohužel neměli.

Většina návštěvníků se dostavila již na začátek akce, který byl ohlášený na sedmou hodinu. Včasná ranní doba je pro ukázky ptáků ideální. Nejvíc zástupců avifauny se totiž podaří odchytit především v brzkých ranních hodinách, kdy po noci intenzivně létají a hledají potravu.

Červenka obecná (foto Antonín Janča)
Šoupálek dlouhoprstý (foto Antonín Janča)

V průběhu celého dopoledne (od 6 do 11 hod.) se nám podařilo odchytit celkem 56 jedinců 12 druhů ptáků s největším zastoupením pěnice černohlavé (11 ex.) a červenky obecné (10 ex.). Nechyběli ale pro tuto lokaci i vzácnější druhy jako šoupálek dlouhoprstý, sýkora uhelníček a rehek domácí. V porovnání s prvním ročníkem, který se na stejné lokalitě konal 3. 10. 2021 a kdy se podařilo odchytit 15 druhů a 93 jedinců, jde sice o početní pokles, ale z pouze jednoho srovnání nelze zatím vyvodit žádné závěry. Zajímavá budou porovnání delší časové řady, pomocí kterých pak budeme moci doložit, které druhy jsou na ústupu a kterým se naopak daří se lépe přizpůsobovat měnícím se životním podmínkám.

Kos černý (foto Antonín Janča)
Pěvuška modrá (foto Antonín Janča)

Účastníci, kterých bylo celkem 25, si kromě nových informací a zážitků z blízkého pozorování našich opeřených sousedů odnesli i zajímavé naučné materiály poskytnuté pro tento účel ČSO.

Počasí se vydařilo, my jsme si to užili a věříme, že i návštěvníkům se tato akce líbila. Snad tedy brzy na viděnou při některé z dalších ptačích akcí.

Karel Čulík

VIDEO Z FESTIVALU PTACTVA V KYTÍNĚ 1. 10. 2022

Akce byla spolufinancována formou dotace z rozpočtu města Dobříše.