Skip to content

Sýkora modřinka (VIDEO)

sýkora modřinka (foto Antonín Janča)
 • popis: naše druhá nejpočetnější sýkora, výrazně menší než vrabec, nápadná modrá čepička na hlavě, záda jsou svrchu modrá a zelená, břicho je žluté, přes oči a spodní stranu hrdla má tmavý pruh, líce jsou nápadně bílé, pohlaví jsou stejně zbarvena, jen samice je o něco matnější, létá pomalu a vlnkovitě
 • prostředí: velmi přizpůsobivá, preferuje listnaté a smíšené lesy, parky, zahrady, remízy, stromořadí
 • potrava: široké spektrum hmyzu, pavouci, plody a semena, v zimě často na krmítku, kde s oblibou pojídá olejnatá semena, oříšky, lůj či lojové koule
 • hlas: (VIDEO)
 • zajímavost: Často při sběru potravy na stromech a keřích visí hlavou dolů. Velmi
  vynalézavá – v Anglii byly pozorovány modřinky při otvírání hliníkových víček u lahví
  s mlékem a pochutnávaly si na smetaně.

Sýkora koňadra (VIDEO)

sýkora koňadra (foto Antonín Janča)
 • popis: naše největší a nejrozšířenější sýkora, výrazně zbarvená – žlutá bříško s podélným černým pruhem, černá čepička a černě lemované bílé líce, samice je zbarvená o něco matněji než samec, podélný pruh na bříšku je u ní tenčí a nedosahuje až mezi nohy, oproti jiným sýkorám také častěji sletuje na zem, létá rychle, vlnkovitě a obratně
 • prostředí: velice přizpůsobivá, obývá rozmanitá prostředí, všechny typy lesů (nejhojněji v listnatých lesích), parky, zahrady, remízy, stromořadí
 • potrava: široké spektrum hmyzu, pavouci, plody a semena, v zimě často na krmítku, kde s oblibou pojídá olejnatá semena, oříšky, lůj či lojové koule
 • hlas (VIDEO)
 • zajímavost: Koňadry byly v minulosti pozorovány při oklovávání kostí a masa z mršin zvířat (včetně kopytníků), od toho se možná odvíjí i jejich druhové jméno koňadra – „dere koně“. Dokáže z budky/dutiny vyhnat jiné druhy ptáků a někdy je i zabít. Její repertoár je velice široký. Čítá až okolo 40 druhů hlasů a dokáže zmást i zkušené ornitology.

Sýkora babka (VIDEO)

sýkora babka (foto Antonín Janča)
 • popis:výrazně menší než vrabec, lesklá černá čepička sahá od zobáku do týlu, na bradě má malý, černý ostře ohraničený flíček, svrchu je šedohnědá, břicho má šedobílé s okrovým nádechem na bocích, obě pohlaví jsou stejně zbarvena, babku si můžeme splést s její příbuznou sýkorou lužní, ta nemá světlou skvrnu u kořene zobáku, rozpitou černou skvrnu na bradě, stupňovitý ocas a světlé pole v křídle, nejlépe se ale  od sebe poznají podle zpěvu, babka stejně jako modřinka ráda šplhá po větvích a zavěšuje se hlavou dolů, létá rychle a vlnkovitě na krátké vzdálenosti
 • prostředí: listnaté a smíšené lesy, ve městech v parcích, zahradách, sadech, často v blízkosti vodních toků
 • potrava: široké spektrum hmyzu, pavouci, na podzim plody a semena, oproti jiným sýkorám
  potravu sbírá níže ve větvích i na zemi, v zimě na krmítku, kde požírá olejnatá semena, oříšky, lůj či lojové koule
 • zajímavost: Dokáže si vytesat dutinu sama ve ztrouchnivělém dřevě. Dělá si zásoby na zimu. Hlas se přepisuje jako „ruce pryč, ruce pryč!“

Sýkora uhelníček (VIDEO)

sýkora uhelníček (foto Antonín Janča)
 • popis: naše nejmenší sýkora, hlava je až na bílé líce a bílou skvrnu v týle černá, má tmavě šedý hřbet, břicho šedavě bělavé, v šedavém křídle má dva světlé proužky, létá vlnkovitě, pohybuje se čile v korunách stromů
 • prostředí: jehličnaté a smíšené lesy, v parcích a zahradách s většími skupinami jehličnatých dřevin
 • potrava: široké spektrum hmyzu a jejich vajíčka, pavouci, semena jehličnanů a bukvice, potravu sbírá častěji i na zemi, na krmítku obdobně jako ostatní sýkory preferuje olejnatá semena, oříšky, lůj či lojové koule
 • zajímavost: Zbarvení sýkora uhelníčka je špinavé jakoby od uhlí umazané, od toho odvozeno i české jméno. Hlas se přepisuje jako: “ více více“. Hnízdí kromě stromových dutin i v pařezech, skalních puklinách a v zemních norách hlodavců.

Brhlík lesní (VIDEO)

brhlík lesní (foto Antonín Janča)
 • popis: šídlovitý zobák, žlutooranžové bříško, šedomodrá záda a výrazná černá páska přes oko, samec a samice se dají poznat jen v ruce (samec má tmavší rezavé skvrny pod křídly)
 • prostředí: lesní druh, lesy, parky, zahrady
 • potrava na krmítku: olejnatá semena, oříšky, vločky
 • zajímavost: Umí jako jediný náš pěvec lézt po stromě hlavou dolů. V době hnízdění si vyzdívá hnízdní otvor do dutiny pomocí hlíny přesně na svoji velikost.

Sýkora parukářka (VIDEO)

sýkora parukářka (foto Martin Strnad)
 • popis: menší než vrabec, nápadná černobíle zbarvená chocholka na temeni, černá brada a obojek, hřbet hnědavý, břicho a boky hnědobílé, samec i samice vypadají stejně, hlas „gyrrrrrr“
 • prostředí: jehličnaté příp. smíšené lesy, větší parky s převahou jehličnatých stromů
 • potrava: hmyz, semena jehličnatých stromů, na krmítku olejnatá semena, oříšky
 • zajímavosti: Jméno parukářka upomíná na chocholku na hlavě. Dokáže si dutinu vytesat sama ve ztrouchnivělém dřevě, může ale zahnízdit i v opuštěných hnízdech veverek a dravců.

Zvonek zelený (VIDEO)

zvonek zelený (foto Antonín Janča)
 • popis: velikost vrabce, samci mají převážně olivově zelené zbarvení, samice jsou spíše šedozelené, výrazný žlutý okraj křídla a kuželovitý zobák, létá rychle a vlnkovitě
 • prostředí: otevřená krajina s rozptýlenou zelení, parky, zahrady
 • potrava: semena bylin, stromů (buk jim, habr), bobule, pupeny, méně hmyz, na krmítku olejnatá semena a oříšky
 • hlas (VIDEO)
 • zajímavosti: Jeho hlas zní jako zvonění zvonku (odtud český název druhu). V posledních letech jeho populace u nás klesla v důsledku onemocnění – trichomonózy často přenášené právě na krmítkách.

Hýl obecný (VIDEO)

hýl obecný (foto Antonín Janča)
 • popis: větší než vrabec, silný kuželovitý černý zobák, černá čepička, křídla i ocas, modravě šedá záda, bílý kostřec, bílá páska v křídle, samec má tváře i prsa a boky živě červené, samice šedavé, mladý pták nemá černou čepičku, létá rychle a vlnkovitě, hlas melancholické „gyi“
 • prostředí: lesní druh, v hnízdní době zejména v jehličnatých a smíšených lesích, v sadech, zahradách, alejích, v mimohnízdní době také v lesích čistě listnatých
 • potrava: semena bylin, stromů a keřů, pupeny, bobule, méně hmyz, na krmítku žere obiloviny, bobule (např. jeřabiny, hloh, šípek, ptačí zob), příp. semena plevelů
 • zajímavosti: Mít hejla na nose upomíná na hýlovo červené zbarvení. Samec a samice se drží v páru i v zimě. V oblibě mají semena jasanu a javoru. Dříve často chován v kleci.

 

Čížek lesní (VIDEO)

čížek lesní (foto Antonín Janča)
 • popis: menší než vrabec, černožlutě zbarvený, typický je žlutozelený kostřec, na křídlech žlutá páska, prsa žlutá a po stranách podélně skvrnité břicho, štíhlý kuželovitý zobák, samec má černou čepičku a bradu a celkově je zbarven výrazněji než samice a mladí ptáci, létá vlnkovitě, lehce a rychle, neklidný, vábení: „cí-zí“
 • prostředí: jehličnaté lesy, mimo hnízdní období často v luzích, kde se přiživuje na olších a břízách
 • potrava: semena rostlin, zejm. olší, bříz, jehličnanů a bylin, mláďata krmí i hmyzem, na krmítku s oblibou pojídá olejnatá semena – slunečnice, mák apod.
 • zajímavosti: Čížci se na krmítkách objevují spíše až v druhé půlce zimy, poté co ubydou vhodné potravní zdroje v přírodě. Některé roky má jejich zimní výskyt u nás charakter invazí. Od jeho jména je odvozeno slovo čižba, byl totiž oblíbeným ptákem čižbařů.
čečetka zimní (foto Martin Strnad)

Čečetka zimní (VIDEO)

 • popis: menší než vrabec, samec má čelo a temeno karmínově červené, stejně tak prsa, zbytek hlavy a hřbet tmavě hnědě skvrněný, černá brada, na křídlech dvě světlé pásky, ocas vykrojený, samice na prsou není červená, zobák je žlutý, hlas „če-če“ odtud také české jméno, velmi živá, létá lehce a vlnkovitě, často v hejnech
 • prostředí: kleč, řídké lesy a křoviny tundrového charakteru, porosty bříz, olší a vrb okolo vody, parky, zahrady, v mimohnízdní době ruderální a břehové porosty
 • potrava: semena (zejm. olše, břízy, borovice a byliny), méně hmyz, na krmítku menší olejnatá semena – lněné, sezamové semínko, mák apod.
 • zajímavosti: Hnízdění u nás doloženo až v 50. letech na Šumavě, dnes se šíří i do měst. V zajetí červené zbarvení mizí, pokud nejsou ptáci krmeni umělým karotenem.
stehlík obecný (foto Martin Strnad)

Stehlík obecný (VIDEO)

 • popis: pestrobarevný pták o něco menší než vrabec, typická červená maska na hlavě a za ní černá a bílá kresba, jasně žlutá páska v křídle a bílý kostřec, svrchu je béžový, zespodu bílý, obě pohlaví jsou zbarvena stejně, u samic červená maska nezasahuje za oko, mladí ptáci červenou masku na obličeji postrádají, pohyblivý, neposedný, létá vlnkovitě
 • prostředí: otevřená krajina s roztroušenou zelení, světlé listnaté lesy, zahrady, parky, hřbitovy, sady,

  často k vidění na bodlácích a plevelech na neupravených loukách a rumištích

 • potrava: semena plevelů (zejména lopuchů a bodláků) a listnatých stromů (hlavně olše, břízy), v době hnízdění i hmyz, na krmítku žerou olejnatá semena

 • zajímavosti: Samec má zobák štíhlejší a delší než samice, aby si při sběru oblíbené potravy (semena bodláků) nekonkurovali. V minulosti byl oblíbenou kořistí ptáčníků a vypouštěn do oblastí, kam se lidé přistěhovali (Austrálie, Amerika apod.). Často zobrazován spolu s Ježíšem Kristem (Podle pověsti stehlík přiletěl na Golgotu, aby vytrhl Ježíši trn a přitom mu ukápla na hlavu kapka krve, od té doby má na hlavě rudé zbarvení.).

dlask tlustozobý (foto Martin Strnad)

Dlask tlustozobý (VIDEO)

 • popis: pěnkavovitý pták s pestrým zbarvením, velikost špačka, kuželovitý zobák (ve svatebním šatu olověně šedý a v zimě hnědý), hnědá hlava s černou kresbou od zobáku k oku, šedá šíje, kaštanově hnědá záda, modročerná lesklá křídla s bílými poli, bílá páska na ocase, samice má méně výrazné zbarvení, tichý nenápadný cvakavý hlas, plachý, zdržuje se převážně vysoko v korunách stromů, léta rychle a vlnkovitě
 • prostředí: světlé listnaté a smíšené lesy, parky, sady, zahrady, hřbitovy, aleje
 • potrava: semena listnatých stromů (habr, buk, třešeň, trnka apod.), pupeny, hmyz, na krmítku žere olejnatá semena, obiloviny i bobule
 • zajímavosti: Dokáže rozlousknout i třešňovou pecku. Mláďata mají fialově zbarvený vnitřek zobáku.
kos černý (foto Martin Strnad)

Kos černý (VIDEO)

 • popis: samec je celý černý s žlutým zobákem, samice hnědá s hnědým zobákem, létá rychle, ploše a obratně, často prohrabává listí pod keři a stromy, flétnovitý zpěv
 • prostředí: lesy zejména listnaté, remízy, polní lesíky, zahrady, parky i středy měst
 • potrava: žížaly, měkkýši, pavouci, mnohonožky, hmyz, bobule (hloh, bez, víno), na krmítku jablka, vařená zelenina, vločky
 • hlas (VIDEO)
 • zajímavosti: Původně lesní druh, do měst se začal šířit až počátkem 20.století. Mezi kosy bývají častá abnormální zbarvení (leucismus). Ptáci ve městech zpívají v blízkosti pouličního osvětlení i v noci.
červenka obecná (foto Martin Strnad)

Červenka obecná (VIDEO)

 • popis: menší než vrabec, kratší šídlovitý zobák, delší štíhlé nohy, hřbet olivově hnědý, břicho světlejší, prsa rezavočervená, často běhá po zemi s pozdvižený ocasem a podřepuje, létá vlnkovitě, zdržuje se v křovinatém podrostu, zpěv melancholický zvonečkovitě znějící, často zpívá za šera
 • prostředí: lesy bohaté na podrost, remízy, polní lesíky, staré parky, zahrady, sady
 • potrava: hmyz, plody a bobule, na krmítku olejnatá semena, oříšky, lůj
 • hlas (VIDEO)
 • zajímavosti: Zpívá samec i samice. Silně teritoriální a agresivní (v zimě si obhajuje zpěvem potravní teritorium). Stává se častou objetí nárazů do prosklených ploch.
pěnkava obecná (foto Martin Strnad)

Pěnkava obecná (VIDEO)

 • popis: velikost vrabce, samec je na temeni a v týle šedomodrý, na tvářích, hrdle a prsou rudohnědý, hřbet má kaštanově hnědý a břicho bělavě růžové, samice šedohnědá, na břiše a prsou hnědavě bílá, obě pohlaví mají zelený kostřec a 2 světlé pruhy v tmavých křídlech, létá rychle a vlnkovitě, hlas: „prš prš“, vábení „pink pink“, zpěv se připisuje jako: „To nám to sluníčko krásně svítí.“
 • prostředí: lesy všeho druhu, remízy, polní lesíky, zahrady, hřbitovy, parky
 • potrava: semena rostlin i stromů, plody, pupeny, hmyz, pavouci, na krmítku vločky, olejnatá semena, semena plevelů, potravu často sbírá na zemi
 • hlas (VIDEO)
 • zajímavosti: Samci jsou stálí, samice a mláďata odlétají na jih – odtud latinský druhový název „coelebs“ = vdovec. Nejpočetnější lesní druh. Dříve to byl oblíbený klecový pták. Samci mají ve zpěvu různé dialekty.
strakapoud velký (foto Martin Strnad)

Strakapoud velký (VIDEO)

 • popis: náš nejhojnější a nejrozšířenější zástupce šplhavců, velikost kosa, shora je černý, líce a břicho má bílé, křídla jsou černobílá, spodní ocasní krovky červené, samec má na rozdíl od samice červený také zátylek, výborně šplhá po kmenech stromů. Teritorium si obhajuje bubnováním.
 • prostředí: lesy všeho druhu, zahrady, parky, rozptýlená zeleň
 • potrava: dřevokazný hmyz, semena, bobule, ořechy, na krmítku žere s oblibou ořechy, lůj a lojové koule
 • bubnování (VIDEO)
 • zajímavosti: Tuhá ocasní pera mu slouží jako opora při šplhání. Lebka je přizpůsobená tlumit otřesy při tesání do dřeva. Často vybírá z dutin a budek mláďata drobným pěvcům. Semena ze šišek dostává tak, že šišku zaklíní do šterbiny v kůře stromu a semena vyzobává.

 

 

 

 

strakapoud prostřední (foto Martin Strnad)

Strakapoud prostřední (VIDEO)

 • popis: menší než strakapoud velký, odlišná kresba na hlavě a krku, u obou pohlaví červené celé temeno, růžová na podocasních krovkách plynule přechází v bělavé skvrnité břicho, nebubnuje tak často jako ostatní druhy strakapoudů, ozývá se hlasitým křikem
 • prostředí: listnaté a smíšené lesy, aleje, parky se starými stromy zejm. duby
 • potrava: dřevokazný hmyz, semena (bukvice, žaludy), na krmítku žere s oblibou ořechy, lůj a lojové koule
 • zajímavost: Často „kroužkuje“ stromy a olizuje mízu. Zákonem chráněný druh.

 

vrabec domácí (foto Martin Strnad)

Vrabec domácí (VIDEO)

 • popis: samec má kontrastní kresbu na hlavě – šedé temeno, hnědý týl, černou bradu a náprsenku, samice kresbu na hlavě nemá, temeno je šedohnědé, silný kuželovitý zobák, let je vlnkovitý, obratný, na zemi skáče snožmo. Hlas známé čimčarání.
 • prostředí: kulturní zemědělsky obdělávaná krajina, v blízkosti lidských sídel, zahrady
 • potrava: obilniny, semena plevelů, pupeny, hmyz, plody, na krmítku žere zejm. obilniny
 • zajímavosti: Vrabec je příbuzný afrických snovačů. Jeho populace během 20. století značně poklesla. Velikost černé skvrny na prsou u samců je tím větší, čím je samec dominantnější.
vrabec polní (foto Antonín Janča)

Vrabec polní (VIDEO)

 • popis: o něco málo menší než vrabec domácí, čokoládově hnědá hlava, tmavý kuželovitý zobák, bílé tváře s uhlově černou skvrnou, svrchu hnědý, černě čárkovaný, šedavá spodina, obě pohlaví zbarvena stejně, obratnější letec než vrabec domácí, léta rychle a vlnitě, zpívá celoročně
 • prostředí: otevřená krajina s roztroušenou zelení, remízky, křovinami, parky, zahrady, v blízkosti lidských sídel na venkově, ale i ve městech
 • potrava: semena rostlin a trav, méně hmyz, na krmítku žere obiloviny, pohanku apod., potravu sbírá většinou na zemi
 • hlas (VIDEO)
 • zajímavosti: Páry jsou trvalé i několik let. Hnízdí i v ptačích budkách a ve spodině čapích hnízd.
hrdlička zahradní (foto Martin Strnad)

Hrdlička zahradní (VIDEO)

 • popis: okrově šedé zbarvení, černý límeček
 • prostředí: parky, zahrady, hřbitovy, lesy v blízkosti lidských sídel
 • potrava: semena rostlin, na krmítku obiloviny
 • zajímavost: K nám se rozšířila až v 40. letech 20. století z Balkánu. Může zahnízdit i 5x do roka a to i v zimě (díky tomu, že mláďata krmí holubím mlékem).

 

sojka obecná (foto Martin Strnad)

Sojka obecná (VIDEO)

 • popis: velikost hrdličky, hnědá, černobílá křídla s modrými pírky, černý ocas s bílým kostřecem, létá těžce vlnkovitě
 • prostředí: lesy, parky, hřbitovy
 • potrava: semena (bukvice, žaludy apod.), plody, hmyz, drobní živočichové, na krmítku žaludy, ořechy, olejnatá semena
 • zajímavost: Říká se jí strážkyně lesa (varuje, jakmile se objeví nebezpečí). Dělá si zásoby žaludů na zimu a pomáhá tak nevědomky k rozšiřování dubu. Využívá mravence k čištění peří od parazitů.

Strnad obecný (VIDEO)

strnad obecný (foto Antonín Janča)
 • popis: velikost vrabce, rezavohnědý kostřec, samec je na hlavě, hrdle a spodině žlutý, na bocích a prsou je hnědě podélně skvrněný, na hřbetě tmavě hnědě skvrněný, ocas vykojený, samice méně vybarvená, létá rychle vlnkovitě a vytrvale, zpěv se přepisuje jako“ Pročpak si sedláčku chcíp.“
 • prostředí: lesní okraje, zemědělská krajina s remízy
 • potrava: obiloviny, semena rostlin, pupeny, hmyz, pavouci, červi, na krmítku obiloviny, semena rostlin
 • hlas (VIDEO)
 • zajímavosti: V ČR zjištěno 11 nářečí. Jeho zpěv inspiroval Beethovena k napsání „Osudové“. Změnami v zemědělské krajině (scelování, chemizace, likvidace remízů) jeho stavy silně poklesly.
mlynařík dlouhoocasý (foto Martin Strnad)

Mlynařík dlouhoocasý (VIDEO)

 • popis: jeden z našich nejmenších ptáků, drobný s dlouhým stupňovitým ocáskem, hřbet a šíji má černou, břicho bílé až růžové, krátký zobáček, často ho můžeme pozorovat zavěšeného na větvích stromů, v mimohnízdní době vždy v hejnech
 • prostředí: zahrady, parky, les, břehové porosty
 • potrava: hmyz, na krmítku olejnatá semena, tukové směsi a oříšky
 • zajímavost: U nás existují dva poddruhy – severoevropský poddruh má hlavu celou bílou, středoevropský má černou pásku nad okem. Staví si uzavřené hnízdo vně kryté lišejníky. Při krmení mláďat vypomáhají páru další jedinci.
pěnkava jikavec (foto Petr Mašek)

Pěnkava jikavec

 • popis: velikost vrabce, bílý kostřec, samec je na prsou a ramenou oranžově zbarven, na hlavě a hřbetě hnědošedý až černý, ocas i křídla černá s jednou bílou páskou, samice na ramenou a prsou okrová, hřbet šedohnědý skvrněný, hlas „jip“
 • prostředí: u nás nehnízdí (severské lesy), zimuje zde a objevuje se za tahu – v lesích (zejm. bukových), polích, loukách, úhorech, zahradách
 • potrava: hmyz, pavouci, semena bylin, obilovin, stromů (olše břízy, jehličnany, buky), bobule, na krmítku žere obdobnou potravu jako pěnkava obecná
 • zajímavosti: V letech s úrodou bukvic se u nás objevuje v početných hejnech, které mají až charakter invazí. Kříží se s příbuznou pěnkavou obecnou. Čihaři si mysleli, kvůli jejich krotké povaze, že jsou to hloupí ptáci, slovo „jikavec“ tak bývalo ve středověku nadávkou.

Straka obecná (VIDEO)

straka obecná (foto Martin Strnad)
 • popis: větší než hrdlička, černo-bílé zbarvení, dlouhý stupňovitý ocas
 • prostředí: města a vesnice, otevřená krajina s menšími lesíky
 • potrava: plody a semena, hmyz, bezobratlí i drobní obratlovci, ptačí vejce a mláďata
 • zajímavosti: Má ráda lesklé předměty, proto se nejspíš říká, že „krade jako straka“. Hnízdo se stříškou si staví vysoko na stromech nebo v nepřístupných keřích, hnízdní kotlinka je vymazaná hlínou. Ve starých stračích hnízdech pak hnízdí kalousi či poštolky.

 

Drozd kvíčala

 • drozd kvíčala (foto Vítězslav Palan)

  popis: pták přibližně velikosti kosa, šedá záda a kostřec, hnědý hřbet, hlas je směsicí drnčivých i melodických tónů

 • prostředí: zahrady, aleje, návsi, stromořadí podél břehů
 • potrava: obdobná jako kos černý – žížaly, měkkýši, hmyz, bobule (hloh, bez, víno, jeřabiny), na krmítku jablka. V zimě můžeme vidět hejna kvíčal, jak se společně přiživují na jablkách či jeřabinách v sadech či alejích.
 • zajímavosti: Nepřátele „bombarduje“ svým trusem. Původně severský pták, který se k nám rozšířil v průběhu 19. a 20. století. Vytváří často hnízdní kolonie. Část našich kvíčal odlétá na zimu na jih (Francie, Itálie), část je stálá a v zimě k nám přilétají ptáci ze severu. Dříve lovný pták.