Skip to content
Budka s hnízdem skorce vodního umístěná pod mostem (foto Martin Strnad)
Hnízdní podložky pro sovy (výroba a foto Vítězslav Palan)

V současné době se náš spolek stará o 213 budek ve dvou polesích a dalších 29 speciálních budek pro rehky, krutihlavy, skorce, puštíky, sýce, kalouse či poštolky, dudky a vrabce. Instalujeme také hnízdní podložky pro sovy. Budky kontrolujeme podle potřeby, obvykle 2x ročně a v zimě provádíme jejich čištění.

Největší dřinu na budkách si odbyde Víťa, který je nejen vyrábí, ale také opravuje budky poničené predací strakapoudů nebo vosami a sršni, kteří zase budku použijí jako materiál na stavbu hnízda uvnitř. Občas si také nějakou tu budku odnese z lesa nenechavec z řad lidí a občas je zničena při těžbě dřeva. Budky si také některé druhy ptáků dovedou přestavět k obrazu svému. Například brhlík lesní si otvor budky vždy přizpůsobí podle své velikosti tím, že přidá „obezdívku“.

Budky připravené k opravě (foto Vítězslav Palan)
Budka pro sovy upravená brhlíkem lesním (foto Antonín Janča)

Umisťování, kontrola, čištění budek a kroužkování mláďat je potom prací všech, jenž zabere stovky hodin. Každá budka má své číslo, vyjma některých speciálních budek a její poloha je zanesena přesně do mapy. Na horní straně budky jsou také zatlučeny dva delší hřebíky, tak aby se budka o ně opírala a nepřiléhala ke stromu. Potom se za její zadní stěnou nebude držet vlhkost a spadané větvičky, listí nebo jehličí.

Budky, které umisťujeme do lesa a příhodná stanoviště mají přizpůsobenou konstrukci tak, aby vyhovovala způsobu hnízdění příslušného druhu a také jsou přizpůsobeny ke snadné kontrole, čištění a manipulaci.

Budka pro sovy (foto Antonín Janča)
Budka pro sýkory a pod. (výroba a foto Vítězslav Palan)

Běžné budky jako jsou sýkorníky mají otevírání shora, a to proto aby při kontrole obsazených budek, kdy se provádí kroužkování mláďat, tato nevypadla. Při čištění nebo kontrole budek také občas narazíme na budku, která je obsazena například myšicí, plšíkem, netopýrem nebo také veverkou. U budky otevírané zepředu či z boku by také v tomto případě hrozilo vysypání hnízda nebo obyvatele.

I přesto, že kontrola a údržba budek nám zabere spoustu volného času, chceme počet budek postupně navyšovat, a to především o budky speciální.

Video o budkách na YouTube kanálu našeho spolku.

Roční zprávy projektu Ptačí budky najdete v sekci Projekty

 

Vítězslav Palan a Antonín Janča