Skip to content

PTAČÍ BUDKY 2021

V současné době se náš spolek stará o 213 budek ve dvou polesích a dalších 29 speciálních budek pro rehky,…

PTAČÍ BUDKY 2020

Zpráva o kontrole, čištění, opravách a vyvěšování ptačích budek v Polesí Svatá Anna v sezóně 2020 V této sezóně jsme…

PTAČÍ BUDKY 2019

Kontrola, čištění a opravy ptačích budek v Polesí Svatá Anna 2019 Celkem bylo zkontrolováno a vyčištěno 103 budek v liniích od…