skip to Main Content

ZA SKORCEM VODNÍM DO OKOLÍ KOCÁBY

Říčka Kocába je pro oblast Příbramska téměř bájným potokem. Historicky se k ní vážou příběhy o rýžování zlata, později zde vznikaly hamry a mlýny. V jejím okolí vyrostlo během minulého století mnoho trampských osad s názvy jako Dashwood, Louisiana, Kansas aj. Krajinářsky zajímavý je především úsek mezi Rybníky a Štechovicemi, hadí říčka se tu vine malebným údolím, v přirozeném korytě obklopená skalami. Z přírodních…

Číst více

JAK ELIŠKA OBJEVILA VOLAVKY (VIDEO)

Jednoho květnového odpoledne si naše členka spolku Eliška vyrazila na procházku k rybníku u nich za vsí. Po chvíli pozorování dalekohledem jí úplně vzadu na okraji velké rákosiny zaujala na hladině nějaká plovoucí bílá věc. Na tu dálku se jí nepodařilo určit, o co se jedná, ale opodál v rákosí si všimla stojící volavky. Po několika minutovém sledování uviděla, jak je volavka…

Číst více

KONTROLA BUDEK V POLESÍ SV. ANNA A POLESÍ DOBŘÍŠ 2021 (VIDEO)

Letos se nám během 13 dní podařilo zkontrolovat v Polesí sv. Anna 126 budek a v Polesí Dobříš 71 budek. Obsazenost byla 66-68%. Kroužkováno bylo 64 hnízd s 408 mláďaty. V Polesí sv. Anna byly budky nejčastěji obsazeny sýkorou koňadrou 64%, dále sýkorou modřinkou 10%, sýkorou uhelníčkem 10% a brhlíkem lesním 8%. Po jedné budce pak byly obsazeny krutihlavem obecným, netopýrem rezavým, netopýrem…

Číst více

NEOBVYKLÝ NÁLEZ VSTAVAČE NACHOVÉHO V TÝNČANSKÉM KRASE

Náš člen spolku Pepík se jednoho květnového dne vydal na kroužkování svých oblíbenců – výrů do Týnčanského krasu. Se štěstím, které se mu lepí na paty, zastavil auto u silnice, vylezl z něho a našel orchidej, která nebyla ve Středním Povltaví od 70. let minulého století známa! Jedná se o vstavač nachový (Orchis purpurea), což je až 70 cm vysoká orchidej…

Číst více

ZA ORCHIDEJEMI NA DOBŘÍŠSKU

Letošní rok jsme se rozhodli v rámci spolku zmapovat lokality dvou chráněných orchidejí prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) a vstavače kukačky (Orchis morio) na Dobříšsku a okolí. O prstnatci májovém jsme se zmiňovali v přechozím článku, teď si pojďme něco říci o kukačce. Tato dříve nejběžnější orchidej v České republice je už delší dobu na ústupu. Setkat se s ní můžete…

Číst více

HLEDÁ SE DUDEK

Znáte dětskou knížku Ptáci od Ladislava Stehlíka s obrázky Josefa Lady? Pokud ano, tak si jistě vybavíte dudka sedícího na větvi a hrajícího na dudy: Dudku, dudku, zadudej skočnou nebo polonézu. Ptákům bude při ní hej, zatančí si na pařezu. Dudek je pták velikosti kosa nápadný svou chocholkou, kterou při vzrušení roztahuje do krásného hnědočerného vějíře, a dlouhým tenkým zahnutým…

Číst více

NA HOSTOMICKU UŽ KVETOU PRSTNATCE MÁJOVÉ

Letošní rok jsme rozhodli věnovat část svého drahocenného času 🙂 obhlídkou lokalit s výskytem prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) na Dobříšsku. Naším cílem je zaktualizovat starší data o výskytu tohoto druhu v našem regionu a vytipovat lokality, kde se žádný management neprovádí, abychom se případně pokusili iniciovat jeho obnovu. Bez pravidelné péče tzn. seče totiž tento druh v průběhu let z…

Číst více

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU 2021 (VIDEO)

  Tak jako v loňském roce i letos jarní akci Vítání ptačího zpěvu zrušila vládní opatření z důvodu pandemické situace. Proto jsme se tedy opět setkali pouze v počtu nezbytném. Pro ty ostatní jež se účastnit nemohli, jsme natočili několik záběrů z měření, vážení a kroužkování v tomto prvním májovém dni. Letošní jaro je poněkud studenější než obvykle, ani dnes…

Číst více

JAK SE ŽIJE VLAŠTOVKÁM V KUNCLOVĚ MLÝNĚ?

Když jsem začal vozit své ratolesti do Kunclova mlýna na koně, ihned jsem si všiml, kolik se vzduchem míhá vlaštovek a zalétá do konírny. Mimochodem, Kunclův (oficiálně na mapách Šourkův) mlýn je krásné místo v údolí potoka Brzina a jeho majitelé jsou neuvěřitelně šikovní a milí lidé, hospodařící velmi citlivě v souladu s přírodou. Ale zpátky k vlaštovkám. Po obhlédnutí…

Číst více

LABUTÍ TULÁK

Dne 3. dubna 2021 jsem spolu s Martinem a naším synem Kryštofem vyrazili na obhlídku rybníků v okolí Dobříše s cílem zjistit, zda se tu neobjevují nějaké zajímavější ptačí druhy na tahu. Počasí nám nepřálo, byl to nejhorší den z celých Velikonoc, foukal silný vítr a poprchávalo. Na naší poslední zastávce u Sychrovského rybníka jsme narazili na labuťáka. Nebyl plachý…

Číst více

VELIKONOČNÍ POZOROVÁNÍ

Letošní mrazivé a zasněžené Velikonoce zaskočily určitě nejen ptáky na tahu, ale i nás. Přesto Martin, s příslibem jasné noci, jež přeje tahu ptáků, bez ohledu na teplotu vyrazil v časném mrazivém ránu k rybníku a podařilo se mu nalákat a okroužkovat chřástala kropenatého. Pozdravit Martina přiletěli také dva jeřábi popelaví a o něco později ho přijeli podpořit (a hlavně…

Číst více

MAPOVÁNÍ VÝSKYTU KULÍŠKA NEJMENŠÍHO NA DOBŘÍŠSKU 2020

V roce 2020 jsme začali s mapováním výskytu a kroužkováním kulíška nejmenšího na Dobříšsku. Kulíšek je naše nejmenší sova, která je vázaná na lesy vyšších a středních poloh. Hojně se však vyskytuje např. i na nízko položeném Třeboňsku. Hnízdí v dutinách po strakapoudech. V okolí Dobříše má centrum svého rozšíření v CHKO Brdy, kde je početný a jeho výskyt zasahuje…

Číst více

SLAVNOSTI PASTVIN 2020 (VIDEO)

Na Slavnostech pastvin 2020 v Hlinné se na jednom ze stanovišť představili ornitologové z Dobříše ptáky žijící na pastvinách Českého středohoří. I přesto, že slavnosti pastvin začínaly až v 10 dopoledne a ptáci jsou jak známo nejaktivnější v ranních hodinách, podařilo se představit návštěvníkům několik živých opeřenců z okolí. Ornitologové měli také pro děti i dospělé připraveny různé materiály sloužící…

Číst více

KONTROLA, ČIŠTĚNÍ A OPRAVY PTAČÍH BUDEK 2019

Celkem bylo v polesí Svatá Anna zkontrolováno a vyčištěno 103 budek v liniích od Studeného vrchu po Bukovou a v linii od Trnové, pod Vlkovým vrchem po odbočku nad Brzinkou. Dalších 28 budek bylo vyčištěno v linii vedoucí od Brodců k severu a dále JZ kolem vrchu Kazatelna. V nevyhovujícím stavu bylo 40 budek, proto bylo 25 z nich opraveno…

Číst více

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU 2019 (VIDEO)

Pro přátele a milovníky přírody, ale i pro ty ostatní se v Dobříši uskutečnila ve sváteční středu 8. května 2019 akce Vítání ptačího zpěvu. Při tomto setkání s opeřenci měli zúčastnění možnost přivítat nejen navrátivší se druhy z jižních oblastí, ale také stálé ptáky naší krajiny. Další druhy ptáků jenž se nepodařilo odchytit měli možnost pozorovat a poslouchat účastníci při…

Číst více

MONITORING SKŘIVANA LESNÍHO (Lullula arborea)

Monitoring skřivana lesního proběhl v březnu a dubnu 2019. Jako zájmové území jsme si zvolili oblast zhruba ohraničenou těmito obcemi: Dobříš - Rybníky - Drhovy - Slovanská Lhota - Drevníky - západní okraj Slapské přehrady - Slapy - Velká Lečice - Malá Hraštice - Mokrovraty - Dobříš. Zapojili se celkem tři členové - Martin, Zuzka a Víťa. A proč jsme…

Číst více